ירושה וצוואה

צוואה כמוה כחוזה בין המוריש לבין יורשיו. אדם הכותב בחייו ובדעה צלולה צוואה, יכול לחלק את רכושו לאחר מותו בכל דרך שיחפוץ, לנשל כל אדם אשר מהווה יורש חוקי, לקבוע כל דרך חלוקה ולמנות אדם חיצוני כמנהל עיזבון או כמפקח.

מטרת הצוואה היא לקבוע מי הם היורשים ואיך יחולק הרכוש. צוואה הנה פירוט רצונו של אדם לגבי מה ייעשה בעיזבונו לאחר מותו ומי יירש אותו.

על עורך הצוואה לעשותה מרצונו החופשי, ללא לחץ, איום או כפייה. במקרים רבים ומצערים נערכים מאבקים משפטיים ארוכים בין היורשים שיכולים היו להימנע במידה והייתה  נערכת צוואה המסדירה במדויק את דרך חלוקת הרכוש.

מטרתה של הצוואה, כאמור, הינה לשקף את רצונו של המצווה בדבר הדרך בה הוא רוצה כי יחולק עזבונו לאחר מותו. הצוואה קודמת לסדר הירושה ע"פ דין, היינו, בעת קיומה של צוואה חלוקת הרכוש תתבצע לפי האמור בה ולא לפי שום דרך אחרת.

צוואה יכולה להיעשות בכתב, בפני עדים, בפני רשות או בעל-פה. אם נעשתה הצוואה בכתב, עליה להיעשות לפי רצונו של המצווה ועליה לכלול תאריך ואת חתימתו. צוואה בע"פ יכולה להיעשות ע"י אדם גוסס ובפני שני עדים. אדם שאינו גוסס, אינו יכול לערוך צוואתו בעל-פה. צוואה בעדים, אולי סוג הצוואה הנפוץ ביותר, נעשית בפני שני עדים, המאשרים את הצוואה באותו המעמד בחתימת ידם. פעמים רבות, צוואה זו נעשית ע"י שני עדים, שאחד מהם הוא עורך-דין שבפניו נערכה ונוסחה הצוואה – וכך למעשה ניתן תוקף נוסף לאמינות הצוואה.

לאחר מותו של המוריש, יחולק עזבונו בהתאם לאמור בחוק הירושה. היינו שבהיעדר צוואה יחולק 50% מרכושו לבן-זוגו ו50% נוספים בין ילדיו ואם קיימת צוואה לפי האמור בה.על-מנת שהרכוש יוכל לעבור ליורשים לאחר מותו של המוריש, יש לבצע אחת מהפעולות הבאות:
 1. בהיעדרה של צוואה – הוצאת צו קיום ירושה.
 2. אם קיימת צוואה – הוצאת צו קיום צוואה.
על-מנת להוציא צו ירושה או צו לקיום צוואה, יש לפנות לרשם הירושה בצירוף המסמכים הדרושים.

במידה שקיים חשש של אחד היורשים, לפיו הצוואה נערכה שלא כדין, תחת לחץ כלשהו או השפעה בלתי הוגנת, הוא יכול להגיש התנגדותו לקיום הצוואה ואז בית המשפט לענייני משפחה יקבע, האם לקבל את אותה ההתנגדות או לאשר את קיום הצוואה כמו שהיא. 
במידה שיוכיח היורש שמתנגד לקיום הצוואה, באמצעות בא-כוחו, כי בצוואה נפל פגם מהותי, בדרך עריכתה או בנסיבות עריכתה, יתכן ובית המשפט יורה על ביטול הצוואה, דבר שיוביל לחלוקת העיזבון בדרך האמורה בחוק הירושה – 50% לבן הזוג ו50% לילדי המוריש.

למשרדנו ניסיון רב בעריכת צוואות לסוגיהן השונות, כולל אפשרות להגיע לבית המצווה ולהחתימו במעמד שני עדים או לחלופין צוואה נוטריונית.